הבדל בין התורה הכללית לבין תורת משה - מקורות

כ"ג בניסן תשס"ח

שאלה:

באחד השיעורים במבוא לתורה שבעל פה דיברת על ההבדל בין "התורה" הכללית לבין תורת משה, אפשר בבקשה לקבל את המקורות? (אני חושב שאמרת שהמלב"ים אומר את זה אבל אם יש עוד מקורות אני אשמח לעיין).


תשובה:

מהר"ל בדרך חיים על "משה קיבל". גם רמ"ע מפאנו.