מאיפה אנו יודעים שאלוהים הוא טוב?

ד' בניסן תשס"ח, א' בטבת תשע"השאלה 1:

מאיפה אנו יודעים שאלוהים הוא טוב, ושטבע הטוב להיטיב, ושכל רצונו הוא להיטיב לנו? אולי אלוהים רע, ותוכנית הבריאה היא איזה ניצול, מאיזשהו טעם, של הנבראים. אולי לא ממש איכפת לו מאיתנו באופן אישי, רחמני, טוב.

תשובה 1:

שנאמר: וירא אלוהים כי טוב.שאלה 2:

[בנוגע לתשובת הרב לשאלה הקודמת]:

הבעיה היא לכאורה שישנו גם פסוק אחר - "...ובורא רע". האם תוכל בבקשה לפרט להסביר יותר?

תשובה 2:

אין רע אלא ביחס לאיזה מושג של טוב שחסר. לכן חייב מושג הטוב להיות ראשוני והרע משני. לכן יש לייחס את הטוב אל הסבה הראשונה. כך שגם אם איזה שד השתלט עלינו להרע, הטוב עליון ממנו וגובר עליו.