האם אומרים וידוי בחודש ניסן?

ב' בניסן תשס"ח

שאלה:

האם אומרים וידוי בחודש ניסן?


תשובה:

לא. אא"כ יש עבירה שנעשתה כעת, חלילה.