ברכה על בגד חדש

ב' בניסן תשס"ח

שאלה:

כשלובשים בגד חדש, מה עדיף: להתכוון בברכת "מלביש ערומים" או לברך "שהחיינו"?


תשובה:

שהחיינו.