למה משה נענש?

כ"ג באייר תשס"ו

שאלה:

אם זאת לשבחם שישראל לא האמינו למשה אם כך מדוע משה לקה על כך שהלשין לכאורה על עם ישראל - הרי זה היה לשבחם?! זה שאמר שלא יאמינו לו לאותות הוא צדק?!


תשובה:

נענש (משה) על שסבר שישראל אינם רוצים גאולה, וזו הרי מסורת אבותם או על שסבר שיפסלו אותו בגלל חזותו המצרית כדעת הנציב.