שאלות על "נצח ישראל" למהר"ל מפראג

כ"ז באדר ב' תשס"ח

שאלה:

"נצח ישראל" למהר"ל (אני לומד את הספר עם חברותא):

1. בסוף פרק חמישי (עמ' לז, לח במהדורה הרגילה) מדבר המהר"ל על "מציאות ההפכים אחד" מה הכוונה?

2. באותו עמוד (לז) כשהוא מדבר על אותו האיש שעיקר עניינו זה עבודה זרה, הוא מבהיר שאין הכוונה לעברת ההדחה, אלא בעיקר על שהוא "מלעיג על דברי חכמים". מה הקשר בין זה לבין עבודה זרה?

3. בפרק שישי (עמ' לט), מדבר המהר"ל על 60 ריבוא כמשל לריבוי ומסביר שדווקא הספרה 6 מראה על ריבוי שהיא מתכוונת גם לארבע רוחות השמים, מעלה ומטה. מדוע ששת הממדים האלו הם סימן לריבוי?


תשובה:

1. שני דברים הופכיים זה לזה שייכים לאותה מציאות. שחור ולבן קשורים זל"ז יותר משחור וירוק.

2. לעג על דברי חכמים מרחיק מהגילוי החי של האלוהות ולכן זו פניה אל אלהים אחרים בהכרח.

3. כי זה כל הכיוונים בעולם תלת ממדי.