השכינה - פירוש המושג

י"ז באדר ב' תשס"ח

שאלה:

בשיחה עם מישהו השבוע אמרתי לו (ע"פ מה שלמדתי מרבותי) שפירוש המושג 'שכינה' אינו הקב"ה אלא כלל ישראל או נשמת כלל ישראל, בת זוגו והאישיות הנושאת בעולם את שם ה'.וזה שאנו אומרים: 'להקים שיכנתא מעפרא', 'יחוד קוב"ה ושכינתא וכד.' כקושיא על דברי הוא הראה לי את דברי הרמ"א בשו"ע או"ח סימן צ"ז: "א"כ אין השכינה למעלה מהמתפלל וכו'... והוא כנגד השכינה וכו'", (ומחליף שם הרמ"א בין קב"ה לשכינה) משמע שהשכינה היא כן כינוי לקב"ה?


תשובה:

שכינה היא ודאות הנוכחות האלוהית, כך ששתי ההגדרות שנתת אפשריות.