מה קרה אחרי פורים עם עם ישראל והמקדש?

י"ז באדר ב' תשס"ח

שאלה:

1. רציתי לשאול מה קרה עם עם ישראל במדינות תחת שלטון אחשוורוש לאחר פורים ובא"י - נאמר שחזרו וקיבלו את התורה וכן בוטלה גזירת השמד והיהודים קמו ועמדו ונלחמו על נפשם (ולא סתם בוטלה הגזירה) ובזה מסתיים. אם קיבלו התורה - האם עלו לארץ ישראל לחיזוק היישוב ובניית בית שני - שזה בסיסי בתורה? אם לא עלו - תמיהה גדולה על חזרו וקיבלוה - לא כן???

2. כמו כן, היו 40000 שעלו בעליות שלפני פורים, ואז העסק נתקע ונעצר מרדכי ירד לשושן כנראה לפעול לחידוש הבנייה - מתי חודשה הבנייה, איך גדל היישוב והאם היה שינוי בעלייה לאחר פורים?


תשובה:

1. ימי בית שני היו רק הכנה לגלות.

2. זה המספר בימי עזרא אחרי ימי הפורים.