הברכות של בוקר לפי הרמב"ם

י"ז באדר ב' תשס"ח

שאלה:

בספר אהבה של הרמב"ם הלכות תפילה וברכת כהנים, פרק ז, הלכה ד, הרמב"ם מתאר מחזה מעורר השראה וקדושה מבחינת הקימה של האדם היהודי בבוקר, מיד בפוקחו את עיניו ועל כל מעשה שיעשה האדם היהודי מברך עליו. רציתי לשאול על אופן עשיית הדברים הרמב"ם מזכיר נטילת ידיים לאחר כמה וכמה ברכות, אולם הואיל וידיים עסקניות הן כיצד האדם יברך לפני נטילת ידיו, (ברור כי הרמב"ם ידע זאת אולם נראה כי השיקול הזה אינו קיים כאן), מעבר לשאלה על הרמב"ם שאלתי היא הלכתית, אם נחייב נטילת ידיים לפני כל הברכות אז האדם כבר עושה את כל הפעולות הללו לפני שייטול ידיו.

ובאותו עניין - לגבי "כשמניח סדינו... מברך", "כשלובש בגדיו... מברך" האם הברכה היא לפני או אחרי או תוך כדי הפעולה, גם כאן נראה לפי לשון הרמב"ם שהברכה היא תוך כדי ואז האדם מברך בגילוי ראש, ומברך אולי בעודו לא לבוש כל צורכו, מתי ניתן לברך ברכות אילו?


תשובה:

לפי הרמב"ם די בנקיון כלשהו כדי לברך ואפילו שפשוף ידם בסדין. נראה שהברכה תוך כדי פעולה. אין איסור ברור לברך בגילוי הראש.