פסקה ט"ו בפרק ו' בספר אורות התורה

ט"ז באדר א' תשס"ח

שאלה:

בספר אורות התורה, אשמח אם הרב יוכל לבאר את פסקה ט"ו בפרק ו'.


תשובה:

העיסוק בפרטי פרטים נדרש על מנת לברר את ההבדל החד בין הטוב לבין הרע. זאת, למרות הידיעה שבשורש הדברים יש משמעות לכל, כולל לרע, אלא שאי אפשר לבנות את העולם המעשי על יסוד זה. משום כך נפרס מסך בין המעלה לבין המטה, כלומר נוצרת הבחנה בהכרה בין הידיעה שהכל בעל משמעות לבין הידיעה שהרע הוא רע.