התבודדות

ט' באדר א' תשס"ח

שאלה:

מה דעתו של הרב על המלצת חסידי ברסלב להתבודד? לפי מה שהבנתי, הם רואים בזה דבר הכרחי ומומלץ לכל יהודי והיהודיה.


תשובה:

דבר שאינו מוזכר כהנחיה מחייבת אצל קדמונינו אינו יכול להיות הנחיה קבועה לכל ישראל, אבל הוא יכול להיות הנהגה ראויה לפי האדם הזמן והמקום.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)