מי הוא שמעון כיפא?

ט' באדר א' תשס"ח

שאלה:

מי הוא שמעון כיפה (כיפר) והאם הוא מסר את נפשו לעם ישראל או היפך (התנצרות)?


תשובה:

שמעון כיפא הוא פטרוס. האגדות היהודיות עליו שהוא מסר את נפשו כדי להציל את ישראל מהנוצרים ושיטותיהם, כשמטילים עליו את מפעלו של פאולוס, אינן מאוששות מבחינה הסטורית. אך אולי יש בהן גרעין הסטורי.