ניצוצות קדושה באומות העולם

ד' באדר א' תשס"ח

שאלה:

נתקלתי כבר 3 פעמים בעקרון שמופיע בפירוש אור החיים הקדוש על התורה והוא שיש באומות העולם ניצוצות קדושה ולכן ישנם מקרים בהם מתברר שצריכה להיות התערבבות של עם ישראל עם הגויים כדי להוציא את הטוב מתוכם (כי תצא, מעשה דינה ושכם והיווצורות עם ישראל בכור הברזל במצרים). זו מחשבה מאוד מפחידה שצריך להיכנס למקומות החשוכים ביותר כדי להוציא משם דברים נשגבים. איך בכלל אפשר לדעת היכן למצוא את נקודות האור באומות העולם?

כמו כן אומות העולם שאין בהן שום ניצוצות קדושה מה תפקידן בעולם?


תשובה:

זה לא מפחיד כי זה נעשה על ידי הקב"ה ולא ביוזמתנו, אלא אם כן יש לך רוח הקודש (אורה"ח ריש כי תצא). אין אומה ללא ניצוצות.