מיטה זוגית

כ"ג בשבט תשס"ח

שאלה:

האם יש חובה לקנות מיטה זוגית בעל יכולת הפרדה, לתקופת ימי הנידה, או שיש אפשרות ליצור חציצה בעזרת כרית ארוכה כאורך המיטה ובגובה 20 ס"מ המיעודת לכך במיטה זוגית ללא הפרדה?


תשובה:

להאשכנזים נראה פשוט שאסור. לפי הספרדים, נראה מתשובת התשב"ץ ג, מב להקל כשהמחיצה גבוהה באופן שאינם רואים זה את זה פנים בפנים גם באזור שהראש מוגבה על ידי הכרית, וגם צריך שתהא המיטה רחבה, ומצעים ושמיכות נפרדים לכל אחד בפני עצמו.