אברהם וישמעאל, יוסף ויעקב

י"ח בטבת תשס"ח

שאלה:

מספר שאלות בקשר לשיעורי הרב בבראשית:

1. הרב מסביר שאברהם אבינו אהב יותר את ישמעאל כי הוא ג"כ חסד. אולם הרב (זצ"ל) מסביר שישמעאל זה דין?

2. הרב בהסברו על יוסף ראה דמות דיוקנו הסביר שיוסף רוצה שבניו יראו כמו אביו, אבל בהסברו לשמות בניו הסביר שיוסף אינו רוצה להיות מחובר אלא מנותק?


תשובה:

1. ישמעאל חסד על כן דתו דין.

2. במודע רוצה ניתוק ובתת מודע רוצה חיבור.