דן, תכונות דמות מקראית באדם הנקרא על שמה

י"ח בטבת תשס"ח

שאלה:

הרב בשיעורו על ספר בראשית מלמד על חששו של יעקב כי באחד מבניו נפל פגם ולכן נסתלקה שכינה כשהתכנסו אצלו. הרב ציין כי כנראה חשש יעקב שהפגם בדן. מהו החשש ואיך הוסר באופן פרטני לגבי דן? (קשור לשמשון?)

וכן - האם שמץ מתכונות הדמות המקראית שעל שמה נקרא אדם בימינו מופיע בו?

וכן - אם בדרך גם אחד מאבות המשפחה הקרובים קרוי ע"ש אותה דמות מקראית ולכן הצאצא הנוכחי נקרא על שמו - האם חלק ממנו מופיע בצאצא הקרוי על שמו - ואם כן - אז איך?


תשובה:

דן הוא אנארכיסט ולכן פועל לבד כשמשון לעומת יהודה שפועל דרך הכלל והמלכות. יעקב גילה שצורך האומה שכל הכוחות יפעלו כאחד. יעוד דרך שם אינו דבר בעל משמעות גלויה אצל רוב בני אדם.