הגמרא במס' סוכה על ליקוי חמה וקשת

י"א בטבת תשס"ח

שאלה:

בגמ' סוכה כתוב שכשיש ליקוי חמה סימן רע לעולם וגם הקשת סימן רע לעולם. הרי מראה הקשת ולקוי חמה תלוי בטבע שטבע הקב"ה והוא יקרה גם אם נתנהג טוב. א"כ מה הסימן הרע כאן?


תשובה:

המהר"ל מסביר שהכוונה לכך שעצם זה שהמאורות לוקים הוא ביטוי לחסרון שבעולם וממילא בישראל. ויש אומרים שהכוונה למצבים שבהם השמש מאירה פחות.