מהי ידיעת אמת?

ב' בכסלו תשס"ח

שאלה:

מהי ידיעת אמת, ידיעה ודאית? לדוג' איך אני יודע שאני חי האם זה מצד ידיעה חוויתית או שמא ידיעה פילוסופית ומה עדיף?

וכיצד אנו יודעים שה' אמת ותורתו אמת דרך מעמד הר סיני - אירוע היסטורי שאין להכחישו, או דרך עם ישראל שאנו חווים את התגלות ה' בחיינו בכל ההיסטוריה שלנו מאז ומעולם או דרך השכל הצרוף שמחייב שיש ה' בעולם?


תשובה:

ידיעת אמת מגיעה אל הנפש עם תעודת ודאיותה. יעויין באורות הקדש ח"א עמ' רג-רד. הר סיני.