השפעות של שנאת הגוף על שולחן ערוך?

כ"ח בחשון תשס"ח

שאלה:

1. מה דעתך על הקביעה שבשולחן ערוך ניכרות השפעות נוצריות/ חרדתיות של שנאת הגוף? ("מחשבה טהורה... בזמן תשמיש", "כאדם שפורע את חובו" "אסור להסתכל באותו מקום"...)

2. אם אכן יש בסיס לחשוב שיש השפעות כאלו, האם ניתן לחלץ את היהדות "המקורית" מאגדות תלמודיות שם ניכרת גישה שונה?


תשובה:

זה בנוי על הטענה שרבי אליעזר נטה לנצרות. אלה השערות פורחות באויר. בכל מקרה, בודאי שיש גישות שונות בתוך היהדות פנימה, וכולן באות לידי ביטוי הרמוני בשולחן ערוך.