שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"א, 59 דקות, מכון מאיר, (MP3, 21MB, הועבר מקלטת).
שיעור ב' - שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר, שבט תשע"ד, 13 דקות (וידאו).