שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', כ"א באלול תשס"ז, 16 דקות, (MP3, 3MB).
שיעור ב', הושענא רבה תשס"ח, 42 דקות, (MP3, 7MB).
שיעור ג' - ענוה ועין טובה, 54 דקות, וידאו. אודיו (MP3, 20MB).
שיעור ד' - גאוה וענוה - מדוע הגאוה מגונה והענוה משובחת?, ד' באב תשע"א, 3 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).