לצפות או להוריד את השיעור להאזנה. מכון מאיר, ליל הושענא רבה תשס"ח, 25 דקות.