קדושת דברי התלמוד, ספר קהלת

כ"ז בתשרי תשס"ח

שאלה:

א. האם בעצות שיש לפעמים בתלמוד לגבי רפואה ודברים שקשורים לתחום המדע יש קדושה ז"א האם צריכים גניזה/מותר להרהר בשירותים - ובהנחה שאסור מה לגבי ספרים אחרים שהעתיקו/שכתבו את אותם עצות לספרי רפואה/ מדע מודרנים האם גם אז עדיין תהיה בדבר?

ב. האם זה נכון שספר קוהלת הוא ספר של עצות לכל העמים ולאו דוקא לעם ישראל? - אם כן ? האם בכל זאת קיימת בו קדושה באותו הקשר של השאלה הקודמת?


תשובה:

א. כשזה מובא בתוך דברי החכמים ההקשר מקדש אותם. וכשמובאים בהקשר אחר אין בהם קדושה.

ב. נכון שזה כלל אנושי, ולכן זה קדוש כי זה קידוש השם לעיני העמים.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)