קדושת דברי התלמוד, ספר קהלת

כ"ז בתשרי תשס"ח

שאלה:

א. האם בעצות שיש לפעמים בתלמוד לגבי רפואה ודברים שקשורים לתחום המדע יש קדושה ז"א האם צריכים גניזה/מותר להרהר בשירותים - ובהנחה שאסור מה לגבי ספרים אחרים שהעתיקו/שכתבו את אותם עצות לספרי רפואה/ מדע מודרנים האם גם אז עדיין תהיה בדבר?

ב. האם זה נכון שספר קוהלת הוא ספר של עצות לכל העמים ולאו דוקא לעם ישראל? - אם כן ? האם בכל זאת קיימת בו קדושה באותו הקשר של השאלה הקודמת?


תשובה:

א. כשזה מובא בתוך דברי החכמים ההקשר מקדש אותם. וכשמובאים בהקשר אחר אין בהם קדושה.

ב. נכון שזה כלל אנושי, ולכן זה קדוש כי זה קידוש השם לעיני העמים.