נשמת האומה - מקורות

כ' בתשרי תשס"ח

שאלה:

אבקש מכבוד הרב להפנות אותי אל מקורות בספרות התורה הפנימית המדברים או מזכירים את המושג נשמת האומה או נשמת כנס"י.


תשובה:

תניא פל"ב. ליקוטי מוהר"ן תנינא, א. ריש הקדמת רחובות הנהר לרש"ש.