חיבורים שנאמרו ברוה"ק

ט"ז בתשרי תשס"ח

שאלה:

לאורך הדורות היו גדולי ישראל שחידשו שיטות בקבלה,השקפה,מוסר ומחשבה ונאמר עליהם שהם עשו את חיבורם ברוח הקודש או ע"י מגידים. כגון האר"י, הרמח"ל, הרבי מברסלב, חב"ד וכו'. השאלה מה המעמד ההלכתי של חיבורים אלה לעניין:

1. האם יש חיוב להאמין בהם?

2. האם יש חיוב לבצע את ההדרכות הכתובות בהם?


תשובה:

1. כן.

2. לא.