לשון נוכח באורח חיים סימן ק"ע סעיף כ"ב

ט"ז בתשרי תשס"ח

שאלה:

ידוע שהרב כשר מביא בספרו התקופה הגדולה כרוז "דעת תורה" שחתומים עליו גדולי דור רבים ועצומים. אני מניח שהרב יודע על מה מדובר. מטרת הכרוז היא להביע תמיכה ברשימת "חזית דתית מאוחדת", אבל בכותרת של הכרוז נאמר ביטוי בסגנון "נודה לה` על שזכינו לראות את הניצנים הראשונים של האתחלתא דגאולה בהקמת מדינת ישראל" וכן ביטויים נוספים שמדברים על הנס ויד ה` המכוונת שהיתה בהקמת המדינה ודורשת מאיתנו מחוייבות לדאוג שהמדינה תיבנה על טהרת הקודש.

אורח חיים סימן ק"ע סעיף כב' - מדוע השתמש המחבר לדעת הרב בלשון נוכח ולא בלשון נסתר בניגוד לכל לשונו בשו"ע עד כמה שידי השיגה?


תשובה:

כי הוא מצטט לשון האורחות חיים. וכך ראוי לסגנן הדרכות מוסריות.