האם יציאה למלחמה עקב שבויים מעמנו היא מלחמת מצווה?

י"ב בתשרי תשס"ח

שאלה:

האם יציאה למלחמה עקב שבויים מעמנו היא מלחמת מצווה?


תשובה:

כן, עי' או"ח סי' שכ"ט.