מה התכלית של ידיעת ה' ופעולותנו להופעת מלכותו בעולם?

י"ב בתשרי תשס"ח

שאלה:

לאחר שמיעת שיעורים ולימוד בנושא, עדיין נשארה לי השאלה: מה התכלית של ידיעת ה' ופעולותנו להופעת מלכותו בעולם?ונניח שהדבר יעלה בידנו, ואז מה? בקיצור,מה העניין?


תשובה:

זה כמו האהבה, שתכליתה בעצמה.