פירוש הביטויים יראת שמיים והשגחה פרטית

י"ב בתשרי תשס"ח

שאלה:

מה פירוש הביטויים יראת שמיים והשגחה פרטית?


תשובה:

יראת שמים הוא קבלת הערכים האלוהיים. השגחה פרטית היא פעולת אלוהית הנותנת משמעות לכל פרט בחיי האדם הזוכה לכך.