התוספות על התפשטות הקדושה בעולם - מקור

י"ב בתשרי תשס"ח

שאלה:

הרב הזכיר בשיעור "מדוע ישנן 39 מלאכות אסורות בשבת" שע"פ בעלי התוספות במסכת סנהדרין יקח לעולם 830 שנים להתפשטות הקדושה החל משנת ת"ר עד שיגיעו למצב של "קודש לה' על מצילות הסוסים". האם הרב יכול לומר מה המקור המדויק לכך וגם להסביר את העניין?


תשובה:

תוספות חכמי אנגליה סוף סנהדרין. והסוס זה בסוף זכריה. 830 שנה הם סך ימי שני המקדשים.