שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - שופר חזרה לשורש, ב' באלול תשס"ז, 2 דקות (וידאו).
שיעור ב' - יום של גדלות, כ"ג באלול תשס"ז, 2 דקות (וידאו).
שיעור ג' - שמחה ויראה, כ"ו באלול תשס"ט, 3 דקות (וידאו).
שיעור ד' - בריאת העולם ומידת האמת, תשע"ד, ברית עולם - המרכז העולמי לבני נח, 5 דקות (וידאו).
שיעור ה' - משמעות תקיעת השופר בראש השנה, אלול תשע"ד, 2 דקות (וידאו).
שיעור ו' - ברכת שנה טובה לשנת תשע"ה, אלול תשע"ד, 4 דקות (אודיו).
שיעור ז' - תקיעה ותרועה, אלול תשע"ה, 1 דק' (וידאו).
שיעור ח' - לקראת שנת תשע"ו, תשובה ותיקון העולם, אלול תשע"ה, 8 דקות (אודיו).
שיעור ט' - ראש השנה, חירות ועשרת ימי התשובה, אלול תשע"ט, 9 דקות (אודיו).