הרב אורי שרקי

ויקרא - ראש יהודי, סדרת תשס"ז-תשס"חקבצי MP3.

שיעור 1, (80 דקות, 15MB). וידאו. הקדמה.

שיעור 2 (81 דקות, 15MB). וידאו. פרשת ויקרא, פרק א', פסוק א'.

שיעור 3 (81 דקות, 15MB). וידאו. פרשת ויקרא, פרק ב', פסוק א'.

שיעור 4 (84 דקות, 15MB). וידאו. פרשת ויקרא, פרק ד', פסוק א'.

שיעור 5 (86 דקות, 16MB). וידאו. פרשת ויקרא, פרק ה', פסוק א'.

שיעור 6 (73 דקות, 14MB). פרשת צו, פרק ז', פסוק כ"ב.

שיעור 7 (82 דקות, 15MB). פרשת שמיני, פרק ט', פסוק א'.

שיעור 8 (83 דקות, 15MB). פרשת שמיני, פרק י"א, פסוק א'.

שיעור 9 (86 דקות, 16MB). פרשת שמיני, פרק י"א, פסוק כ"ט.

שיעור 10 (81 דקות, 15MB). פרשת תזריע, פרק י"ג.

שיעור 11 (82 דקות, 15MB). פרשת מצורע, פרק י"ד.

שיעור 12 (83 דקות, 15MB). פרשת מצורע, פרק ט"ו.

שיעור 13 (86 דקות, 15MB). פרשת אחרי מות, פרק ט"ז.

שיעור 14 (71 דקות, 13MB). פרשת אחרי מות, פרק ט"ז.

שיעור 15 (85 דקות, 15MB). פרשת אחרי מות, פרק י"ז.

שיעור 16 (75 דקות, 15MB). פרשת אחרי מות, פרק י"ח, פסוק א'.

שיעור 17 (2 דקות, 0.3MB). פרשת אחרי מות, פרק י"ח, פסוק כ"ג. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 18 (86 דקות, 15MB). פרשת קדושים, פרק י"ט, פסוק ב'.

שיעור 19 (92 דקות, 17MB). פרשת קדושים, פרק י"ט, פסוק ה'.

שיעור 20 (79 דקות, 14MB). פרשת קדושים, פרק י"ט, פסוק י"ז.

שיעור 21 (84 דקות, 15MB). פרשת קדושים, פרק י"ט, פסוק י"ט.

שיעור 22 (84 דקות, 15MB). פרשת קדושים, פרק י"ט, פסוק ל"א.

שיעור 23 (82 דקות, 15MB). פרשת אמור, פרק כ"א.

שיעור 24 (81 דקות, 14MB). פרשת אמור, פרק כ"ב.

שיעור 25 (84 דקות, 15MB). פרשת אמור, פרק כ"ג.

שיעור 26 (85 דקות, 15MB). פרשת אמור, פרק כ"ג.

שיעור 27 (85 דקות, 15MB). פרשת אמור, פרק כ"ג.

שיעור 28 (79 דקות, 14MB). פרשת אמור, פרק כ"ג.

שיעור 29 (81 דקות, 15MB). פרשת אמור, פרק כ"ד, פסוק י"ז.

שיעור 30 (73 דקות, 13MB). פרשת בהר, פרק כ"ה.

שיעור 31 (81 דקות, 14MB). פרשת בהר, פרק כ"ה, פסוק כ"ה.

שיעור 32 (79 דקות, 15MB). פרשת בהר, פרק כ"ה, פסוק מ"ז.

שיעור 33 (81 דקות, 15MB). פרשת בהר, פרק כ"ה.

שיעור 34 (85 דקות, 15MB). פרשת בחקתי, פרק כ"ו, פסוק ג'.

שיעור 35 (6 דקות, 1MB). פרשת בחקתי, פרק כ"ו, פסוק י"ד. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 36 (80 דקות, 14MB). פרשת בחקתי, פרק כ"ו, פסוק מ"א.

שיעור 37 (82 דקות, 15MB). פרשת בחקתי, פרק כ"ז.