פירוש הביטוים "ברכו את ה' המבורך", "ברוך תהיה", "רחם נא"

כ"ו באב תשס"ז

שאלה:

אם פירוש "ברוך" הוא: מקור הברכות, מה פירוש "ברכו את ה' המבורך"? ומה מובן האמירה ליהודי: "ברוך תהיה"?

אם רחום הוא מקור הרחמים, איך נבין את תפילת "רחם נא"?


תשובה:

בנפש החיים שער ב פירש שה' המבורך הוא כינוי לשפע החייאת העולמות מצד רצונו ית' להתחבר אל העולמות.

"ברוך תהיה" שתהיה מקור ברכות.

"רחם נא" שתשפיע רחמים.