שאיפת אישה לשוויון וחטא אדם הראשון

ט"ז באב תשס"ז

שאלה:

האבן עזרא על פרק ג' פס' ט"ז בפרשת בראשית מפרש על ד"ה תשוקתך "והטעם שתשמעי כל אשר יצוה עליך כי את ברשותו לעשות חפצו". ברצוני להבין מדוע, למשל, בתקופתנו שהאשה מבקשת לעצמה עצמאות או שיוויוניות יתרה בצורות אלו ואחרות הדבר הזה לא נראה בעין יפה ואפילו פסול לפי "דעת תורה" שהרי כל חיינו היננו שואפים לתקן חטאו של אדם הראשון ואם "ואל אישך תשוקתך" נובע מהחטא ולכן היא "מצווה לעשות חפצו" כלשון האבן עזרא הרי ההיפך, היינו, שהוא לא ימשל בה היא נטיה לכאורה נכונה ויש כאן אולי דרישה נכונה מצד האשה למצב של תיקון שלפני החטא?


תשובה:

מה שרואים בעין לא יפה הוא המניע המתלוה לרוב לדרישות אלו, שהוא ההתרסה על ה' ותורתו. אם אשה מבקשת מידות חסידות ובצנעה כראוי לבת מלך אין מי שיעמוד בדרכה. וכן אם היא מבקשת שייעשה עמה צדק בתחום המקצועי. אך אם היא מבקשת להתכחש להבחנה בין הזהות הנשית לזהות הגברית, יקומו כולם נגדה.