4 אמות בארץ ישראל

ט"ז באב תשס"ז

שאלה:

היכן כתוב שכל 4 אמות בא"י זה מצוה? האם זה להלכה או שזו לשון מליצה שמתוכה אנו אמורים להבין את גדולת ההימצאות בא"י?


תשובה:

אמרו חז"ל: כל המהלך ארבע אמות בא"י זוכה לחיי עולם הבא שנאמר "נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה". יוצא שאין זו מצוה אבל יש לזה ערך רב.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)