4 אמות בארץ ישראל

ט"ז באב תשס"ז

שאלה:

היכן כתוב שכל 4 אמות בא"י זה מצוה? האם זה להלכה או שזו לשון מליצה שמתוכה אנו אמורים להבין את גדולת ההימצאות בא"י?


תשובה:

אמרו חז"ל: כל המהלך ארבע אמות בא"י זוכה לחיי עולם הבא שנאמר "נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה". יוצא שאין זו מצוה אבל יש לזה ערך רב.