נטילת ידיים - מקורה

ט"ו באב תשס"ז

שאלה:

איך להסביר את נושא נטילת הידיים לחילוני שעובד איתי? הוא סבור שזה "הומצא" בימים עברו מטעמי היגנה והושרש כמנהג.


תשובה:

המקור הוא בנטילת ידים ורגלים של הכהנים במקדש, מן הכיור, המוזכרת במפורש בפרשת כי תשא ובפרשת פקודי.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)