שאול המלך כרודף

ט"ו, כ"א באב תשס"ז

שאלה 1:

האם דוד נמנע מלהרוג את שאול רק משום שהובטח לו מפי שמואל הנביא להיות למלך? שהרי נראה שהיה מחויב להרוג את שאול מדין רודף.


תשובה 1:

דוד אומר במפורש שזה משום שאין ראוי לפגוע במשיח ה'.שאלה 2:

ומשום כך יהיה עדיף לו להירצח? התורה מסכימה עם זה?


תשובה 2:

אם היה עומד במצב של סכנה מיידית, בודאי היה פוצעו או הורגו. אבל במצב שהוא יכול לברוח, הוא יכול להפעיל גם שיקול של טובת הכלל שאין ראוי למלכותו לקום מתוך פגיעה בשאול.