מכירת מצוות בבית כנסת בשבת

ט"ו באב תשס"ז

שאלה:

יש לי מס' שאלות בנוגע לכספים בשבת:

בחלק מבתי הכנסת לאחר תפילת שחרית ולפני הקריאה בתורה, הגבאי "עושה" מכירה פומבית.

כלומר, מס' אנשים מציעים סכום של כסף בתמורה לעליית מפטיר\משלים\פתיחת ההיכל וכו'.

1. מבחינה אסתטית, האם זה מוצדק?

2. האם זה לא חילול שבת: מדברים על כסף, אומרים שיביאו כסף ביום חול. הרי זה חילול שבת במחשבה ובדיבור (בן איש חי, שנה ב', פרשת וישלח א'). כך גם אחרי עליה לתורה יש שתורמים ואומרים מתנדב כך וכך שקלים...

3. לאחר שאומרים כמה כסף תורמים, אז יש מישהו שמדביק אותיות על גבי דף ולידו מדביק את סכום הכסף. זאת כדי לדעת ביום חול כשמביאים את הכסף כמה הוא צריך להביא וכו'. הרי זה הכנה משבת לחול. מתי יצטרכו לפתוח את החשבון הזה? ביום חול.

האם אף רב\פוסק לא הזהיר על כך? מה מקום הדבר הזה בהלכה בכלל?


תשובה:

מכירת המצוות היא עסק בדבר מצווה. יש שאינם אוהבים זאת מסיבות אסתתיות, ולכן נהגו בבית הכנסת שלי שלא למכור. אך הנח להם לישראל שכל מנהגיהם תורה הם.