הרב אורי שרקי

שמות - ראש יהודי, סדרת תשס"ו - תשס"זראש יהודי, סיון תשס"ו - כסלו תשס"ז, 22 קבצי MP3:
פרשת שמות (פרק א' - פסוק א'), 82 דקות, 14MB.
פרשת שמות (ב' - א'), 77 דקות, 13MB.
פרשת שמות (ג' - א'), 83 דקות, 14MB.
פרשת שמות (ד' - ט"ו), 83 דקות, 14MB.
פרשת שמות (ה' - כ"ב), 83 דקות, 14MB.
פרשת וארא (ז' - ד'), 81 דקות, 14MB.
פרשת בא (י' - א'), 24 דקות, 4MB.
פרשת בא (י"א - א'), 88 דקות, 15MB.
פרשת בא (י"ג - א'), 86 דקות, 15MB.
פרשת בשלח (י"ג - י"ז), 82 דקות, 14MB.
פרשת בשלח (י"ד - כ"א), 81 דקות, 14MB.
פרשת בשלח (שירת הים), 87 דקות, 15MB.
פרשת בשלח (ט"ז - ל"א), 82 דקות, 14MB.
פרשת בשלח (י"ז - א'), 71 דקות, 12MB.
פרשת בשלח (י"ז - י'), 88 דקות, 15MB.
פרשת יתרו (י"ח - א'), 84 דקות, 14MB.
פרשת יתרו (י"ט - א'), 83 דקות, 14MB.
פרשת יתרו (מעמד הר סיני), 82 דקות, 14MB.
פרשת משפטים (כ"א - א'), 82 דקות, 14MB.
פרשת משפטים (כ"א - י"ד), 90 דקות, 15MB.
פרשת משפטים (כ"א - כ"ח), 82 דקות, 14MB.
פרשת משפטים (כ"ב- ט"ו), 87 דקות, 15MB.

המשך, שיעורים בתשס"ז - קבצי WMA
פרשת משפטים (כ"ג-י"ט)
כ"ז בטבת, 85 דקות. לצפות בשיעור. להוריד את השיעור להאזנה (5MB).
פרשת משפטים (כ"ד-י"ב)
ה' בשבט, 80 דקות. לצפות בשיעור. להוריד את השיעור להאזנה (10MB).
פרשת תרומה (כ"ה-א')
י"ב בשבט, 82 דקות. לצפות בשיעור. להוריד את השיעור להאזנה (10MB).
פרשת תרומה (כ"ה-ח')
י"ט בשבט, 79 דקות. לצפות בשיעור. להוריד את השיעור להאזנה (10MB).
פרשת תרומה (כ"ה-ט')
כ"ו בשבט, 87 דקות. לצפות בשיעור. להוריד את השיעור להאזנה (10MB).
פרשת תרומה (כ"ו-א')
ב' באדר, 65 דקות. לצפות בשיעור. להוריד את השיעור להאזנה (8MB).
פרשת תרומה (כ"ז-כ')
ט' באדר, 73 דקות. לצפות בשיעור. להוריד את השיעור להאזנה (9MB).
פרשת תצוה (כ"ח-א')
ט"ז באדר, 77 דקות. לצפות בשיעור. להוריד את השיעור להאזנה (9MB).
פרשת תצוה (כ"ט-א')
כ"ג באדר, 88 דקות. לצפות בשיעור. להוריד את השיעור להאזנה (10MB).
פרשת כי תשא (ל'-י"א)
א' בניסן, 87 דקות. לצפות בשיעור. להוריד את השיעור להאזנה (10MB).
פרשת כי תשא (ל"א-י"ח)
ח' בניסן, 85 דקות. לצפות בשיעור. להוריד את השיעור להאזנה (11MB).
פרשת כי תשא (ל"ב-ל"ג)
י"ג באייר, 72 דקות. לצפות בשיעור. להוריד את השיעור להאזנה (9MB).
פרשת כי תשא (ל"ג-י"ז)
כ' באייר, 83 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (10MB).
פרשת כי תשא (ל"ד-א')
י"ב בסיון, 79 דקות. לצפות בשיעור. להוריד את השיעור להאזנה (10MB).
פרשת כי תשא (ל"ד-ו')
י"ט בסיון, 84 דקות. לצפות בשיעור. להוריד את השיעור להאזנה (10MB).
פרשת כי תשא (ל"ד-י')
כ"ו בסיון, 83 דקות. לצפות בשיעור. להוריד את השיעור להאזנה (10MB).
פרשת כי תשא (ל"ד-כ"ט)
ג' בתמוז, 82 דקות. לצפות בשיעור. להוריד את השיעור להאזנה (10MB).
פרשת ויקהל (ל"ה-א')
י' בתמוז, 85 דקות. לצפות בשיעור. להוריד את השיעור להאזנה (10MB).
פרשת ויקהל (ל"ה-ד')
כ"ד בתמוז, 89 דקות. לצפות בשיעור.
פרשת פקודי (סיום ספר שמות)
ב' באב, 69 דקות. לצפות בשיעור. להוריד את השיעור להאזנה (9MB).