יתגדל בפתח ויתגדל בצירה

ב' באב תשס"ז

שאלה:

מה ההבדל (הבדל במשמעות) בין יתגדל בפתח ליתגדל בצירה?


תשובה:

בפתח הכוונה שבני אדם יגדלו אותו בפיהם. בצירה פירושו שהוא בעצמו יגדל, מה שמשתמע שהוא חלילה קטן. לכן הנוסח הנכון הוא בפתח.