יתגדל בפתח ויתגדל בצירה

ב' באב תשס"ז

שאלה:

מה ההבדל (הבדל במשמעות) בין יתגדל בפתח ליתגדל בצירה?


תשובה:

בפתח הכוונה שבני אדם יגדלו אותו בפיהם. בצירה פירושו שהוא בעצמו יגדל, מה שמשתמע שהוא חלילה קטן. לכן הנוסח הנכון הוא בפתח.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)