יש צורך בנבואה בימינו?

י"ט בתמוז תשס"ז

שאלה:

האם זה נכון שאין צורך בנבואה בימינו מכוון שכבר אנו יודעים מה צפוי בעתיד?


תשובה:

לא. הנבואה איננה נצרכת בעיקרה כדי לדעת את העתיד, אלא כדי שיהיה קשר חי בין הבורא לנברא.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)