בני ישראל, העם, בית ישראל, ערב רב

י"א בתמוז תשס"ז

שאלה:

א. מהו המקור שממנו לומדים את ההבחנות שבין השמות השונים לישראל, בני-ישראל, (ה)עם, בית-ישראל, ישראל, ערב-רב?

ב. מהי המשמעות של כ"א מהכנויים הנ"ל, וכיצד אנו ראוים זאת בא לידי ביטוי בתורה, בנ"ך?


תשובה:

א. המפרשים.

ב. ישראל הוא כינוי לאומה כולה. בני ישראל הם צאצאי האבות, בעלי זיקה לארץ ישראל, לעומת הערב רב. העם הם הערב רב. עם הוא כינוי לחברה שלא בתור ישות מדינית-לאומית. בית ישראל הוא התאים המשפחתיים ובפרט הנשים. ערב רב הוא המצטרף לעם ישראל ממניעים דתיים מיסטיים ולא מטעמים לאומיים.