מי היו הנפילים?

י"א בתמוז תשס"ז

שאלה:

"הנפילים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן" (בראשית ו',ד') מי היו הנפילים ומה משמעות הפסוק? מה הקשרו לשאר הטקסט?


תשובה:

הנפילים הם ענקים, תוצר כלאים של משפחת בני האלוהים=בני שת, ומשפחת קין=בנות האדם. "וגם אחרי כן" הוא שגם בדורות מאוחרים יותר הופיעו ענקים כאלה. "המה הגבורים" שבעלי המיתולוגיה עשו מהם אלים, ואינם אלא בני אדם.