מי היו הנפילים?

י"א בתמוז תשס"ז

שאלה:

"הנפילים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן" (בראשית ו',ד') מי היו הנפילים ומה משמעות הפסוק? מה הקשרו לשאר הטקסט?


תשובה:

הנפילים הם ענקים, תוצר כלאים של משפחת בני האלוהים=בני שת, ומשפחת קין=בנות האדם. "וגם אחרי כן" הוא שגם בדורות מאוחרים יותר הופיעו ענקים כאלה. "המה הגבורים" שבעלי המיתולוגיה עשו מהם אלים, ואינם אלא בני אדם.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)