ברכת "שים שלום" לא במקומה?

ד' בתמוז תשס"ז

שאלה:

כידוע ברכות תפילת שמונה עשרה מתחלקות לשלושה חלקים: שבח בקשה והודאה. ברכת שים שלום היא בחטיבה השלישית, אך דבר זה אינו מובן לי. על פניו נראית ברכת שים שלום כברכת בקשה [לאור פתיחתה במילה "שים" שהיא בציווי ומלמדת על בקשה, ראה לדוגמא את "רפאנו" "ברכנו ועוד] ותוכנה אף הוא מעיד עליה ככזאת. האם הרב יכול להסביר מדוע היא נמצאת שם? ואיך היא ברכת הודאה? ומה אני צריך לכוון בה כדי להודות לה'?


תשובה:

העולם קיים על השלום שה' עושה במרומיו תמיד (מהר"ל דרך חיים סוף פ"א), ובלעדיו לא היה העולם עומד. כך שבהצבת הברכה בחטיבת השבחים יש הכרת תודה על כך ובקשה לתוספת.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)