מוסף ראש חודש שחל בשבת

ד' בתמוז תשס"ז

שאלה:

מדוע במוסף של ר"ח שחל בשבת מזכירים חטאינו והחורבן: "ולפי שחטאנו לפניך... חרבה עירנו..." הרי במוסף ר"ח שחל בחול, וביום שבת רגיל אין אנו מזכירים החטאים?


תשובה:

זה סיפור דברים ולא וידוי.