מי יכול לבטל גזרה?

ג' בתמוז תשס"ז

שאלה:

מי יכול לבטל גזרה?


תשובה:

צדיקים מבטלים גזרות על ידי תפילתם.