איזה חוכמות חיצוניות ידעו הראי"ה והרצי"ה קוק?

כ"ח בסיון תשס"ז

שאלה:

הרב כתב שהראי"ה זצ"ל והרצי"ה זצ"ל ידעו הרבה חוכמות חיצוניות. באיזה נושאים מדובר?


תשובה:

פילוסופיה, מדעים, ספרות, אמנות.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)