במדבר - סיבה לפגיעת נחשים בבנ"י

ט"ז באייר תשס"ז

שאלה:

האם יכול הרב לתת לי הסבר מניח את הדעת מדוע אחרי תלונה על קושי הדרך מביא ה' על בני ישראל נחשים ופוגע ברבים מהם (נחש הנחשות)?


תשובה:

בדור המדבר ההשגחה גלויה, ובמצב כזה התלונה היא יותר גרועה מחוסר אמונה, היא כפיות טובה.