מדוע חזקיהו לא אמר שירה - מקורות

י"ב באייר תשס"ז, ט"ז בתשרי תשס"חשאלה 1:

הרב אמר בשיעורו שישנן לפחות שלוש סיבות מדוע לא אמר חזקיהו שירה (תורנית, ימנית ושמאלנית). איפה אני יכול למצוא את המקורות הללו? מי הם הפרשנים שכתבו אותם?

תשובה 1:

תורנית: המדרש על זמרו ה' כי גאות עשה. לאומית: דעת רבי יונה נבון (מובא בשו"ת יביע אומר על יעום העצמאות) שאין לומר הלל אחר שגלו עשרת השבטים. שמאלנית: תואם את עמדתו הכללית להתחשב בכבשי דרחמנא, בברכות י, ע"א. והלא "מעשי ידי טובעים וכו, " הוא כבשי דרחמנא שנאמר למלאכים ולא לישראל.שאלה 2:

מצאתי בשיעור של הרב על הלל ביום העצמאות חלק ב' התבטאות שבודאי הרב לא התכוון לה ויכולה להתפרש לא נכון: "אשרינו, שאנו, איננו כפויי טובה כחזקיה מלך יהודה, ואומרים הלל על גאולתנו". ובודאי הרב אינו התכוון להגיד על חזקיה שהיה מלך צדיק גמור ומגדולי חז"ל שהוא "כפוי טובה".

תשובה 2:

לא אני אומר זאת, כי אם חז"ל בסנהדרין צ"ד ע"א.