גופות של צדיקים, עצמות יוסף

ט' באייר תשס"ז

שאלה:

שמעתי כמה פעמים שגופות של צדיקים לא נרקבות. אם אכן זה כך, מה הסיבה? כיצד אמירה כזו מתיישבת עם הפסוק: "ויקח משה את-עצמות יוסף עמו, כי השבע השביע את-בני ישראל לאמר: פקד יפקד א-הים אתכם והעליתם את-עצמותי מזה אתכם"?


תשובה:

חז"ל אמרו שזה היה עונש על ששמע "עבדך אבינו" ולא מחה.